Politică de confidențialitate

 1. Introducere.

Confidențialitatea datelor personale ale dumneavoastră sunt importante pentru noi, de aceea, ne luăm foarte în serios rolul de a le proteja. Această politică de confidențialitate pe care o actualizăm periodic, vă explică ce date colectăm, în ce scopuri le colectăm, modul în care le folosim și protejăm aceste date și drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

2. Operatorul datelor dvs.

Abstract.mesagerulneamt.ro colectează și prelucrează mai multe date cu caracter personal, ceea ce în conformitate cu legislaţia în domeniul protecției datelor, ne califică drept operator al acestor date cu caracter personal.​

3. Contextul legislativ

Conform cerințelor regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția datelor persoanelor fizice și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/CE (în continuare denumit „Regulamentul GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligația de a administra în condiții de maximă siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați prin utilizarea site-ului nostru, a serviciilor noastre sau în legătură cu activitatea noastră, în acord cu prevederile Regulamentului GDPR.

4. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal

Pentru orice nelămurire cu privire la prelucrarea, stocarea sau protecția datelor cu caracter personal ale dvs., puteți să ne întrebați printr-un email la adresa [email protected] iar noi vă vom răspunde în cel mai scurt timp posibil.

5. Aplicabilitate

Prezenta politică de confidențialitate este valabilă pentru toate persoanele vizate de procesele de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de ABSTRACT NEWS, acesta putând fi:

 • Vizitatori/utilizatori ai site-lui www.abstract.mesagerulneamt.ro ,
 • Persoanele interesate de a da/apărea într-un/mai multe articole de pe site-ul nostru.

6. Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale dvs. vor fi:

 • colectate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana dvs.,
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri,
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate,
 • exacte și, dacă este necesar, vor fi actualizate,
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele,
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal ale dvs., inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare,

7. Cum colectăm datele dvs. personale

a) Informații personale pe care dvs. ni le oferiți:

Putem stoca, prelucra și utiliza următoarele tipuri de date personale:

 1. Date colectate pe site-ul www.abstract.mesagerulneamt.ro :
 • Informații despre computerul dvs. și despre vizitele și utilizarea acestui site web (inclusiv adresa dvs. IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările de pagină și căile de navigare ale site-ului);
 • Informațiile pe care ni le furnizați la crearea Conturilor pe site-ul nostru(inclusiv informațiile dvs. de contact);
 • Informațiile pe care ni le furnizați în scopul de a vă abona la notificările prin e-mail (inclusiv numele și adresa dvs. de e-mail);
 • Informațiile pe care ni le furnizați atunci când utilizați serviciile sau informațiile care sunt generate în timpul utilizării acestor servicii (inclusiv calendarul, frecvența și modelul utilizării serviciilor);
 • Informațiile conținute în/legate de orice comunicare pe care ne-o trimiteți prin aplicații terțe sau prin acest site (inclusiv corespondența cu noi, conținutul comunicării și datele asociate cu comunicarea);
 • Informațiile pe care le furnizați atunci când achiziționați produsele de pe site-ul nostru;

2. Alte informații pe care ni le furnizați prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, inclusiv, dacă este cazul, chestionare completate anterior interviurilor telefonice, precum și orice alte date personale pe care ați ales să ni le trimiteți.

b) Ce se întâmpla dacă nu primim datele dvs.

În funcție de datele și scopurile colectării, puteți vizita acest site fără a ne furniza datele dvs. personale sau consimțământul dvs sau puteți introduce doar o parte a informațiilor. Cu toate acestea, unele informații personale sunt necesare pentru ca site-ul nostru să vă poată furniza serviciile pe care le-ați solicitat și să vă autentificați, pentru ca noi să știm că sunteți dvs. și nu alta persoană. Dvs. puteți gestiona datele comunicate și vă puteți retrage oricând acordul exprimat pentru comunicările comerciale.

8. Scopurile datelor dvs. cu caracter personal

Datele cu caracter personal transmise prin intermediul acestui site și/sau colectate prin alte mijloace conform art. 7.a) sau din surse publice vor fi utilizate în scopurile specificate în această Politică de confidențialitate. În funcție de relațiile pe care le avem sau dorim să le avem cu dvs., putem folosi datele dvs. personale în următoarele scopuri:

 • Daca ne-ați contactat prin intermediul acestui site sau în alte moduri, vă putem procesa numele, datele de contact, locația și alte informații pe care ni le-ați furnizat pentru a vă putea răspunde la întrebări, pentru a organiza întâlnirea, convorbirea telefonica sau alte comunicări;
 • atunci când dvs: (a) ne transmiteți orice formular, document, ori informație cu privire la interacțiunile cu noi; sau (b) folosește produsele noastre;
 • atunci când dvs. solicitați să fie contactată de Societate, să fie inclusă într-un email sau alte liste cu date de corespondență, ori atunci când dvs. răspunde la solicitarea noastră pentru furnizarea de Date cu caracter personal suplimentare;
 • atunci când dvs. interacționați cu noi prin intermediul platformelor online;
 • atunci când noi acționăm în vederea prevenirii sau investigării unei suspiciuni de fraudă, activități ilegale, omisiuni sau a unui comportament necorespunzător referitor la relația dvs cu noi sau alte persoane fizice/juridice;
 • în scopuri publicitare, în vederea comunicării cu dvs. prin canalele pe care aceasta le-a aprobat în prealabil pentru a o ține la curent în legătură cu activitatea noastră, prin transmiterea de newsletter, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile, produsele și tehnologiile noastre, precum și despre evenimente și proiecte ale noastre sau pentru sondaje în rândul clienților, campanii de marketing, analiză de piață, tombole, concursuri sau alte activități ori evenimente promoționale;
 • atunci când dvs. trimiteți Datele cu caracter personal ori Datele cu caracter personal ale unei terțe persoane (de exemplu, informații despre membrii familiei sale și/sau angajați etc.) către noi, indiferent de motiv;
 • în scopul respectării hotărârilor judecătorești și exercitării și/sau apărării drepturilor noastre;
 • în scopul monitorizării și evaluării conformității cu politicile și standardele noastre;
 • în scopuri de cercetare a pieței și a opiniei publice, pentru a măsura sau a înțelege conținutul preferat legat de programe și pentru a oferi conținut relevant pentru dumneavoastră; pentru a vă permite să participați la caracteristicile interactive ale serviciului nostru, atunci când alegeți să faceți acest lucru; pentru a măsura sau a înțelege eficacitatea publicității pe care o oferim dumneavoastră și altor persoane și pentru a vă oferi publicitate relevantă;
 • în orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus.

9. Transferul datelor cu caracter personal 

Informațiile pe care le colectăm de la dvs. vor fi prelucrate în Spațiul Economic European și pot ajunge și în afara Spațiului Economic European, în funcție de scopul prelucrării. Noi vom aplica garanții adecvate pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor dvs. personale în timpul transferului și pentru a le utiliza numai în conformitate cu relația dvs. cu ABSTRACT NEWS și cu practicile descrise in această Politică de confidențialitate.  Orice transfer de date se va efectua cu respectarea cerințelor de securitate la care sunt supuse procesările din cadrul Comunității Europene, a căror componentă o reprezintă respectarea standardelor UE privind prelucrarea datelor personale, asigurând astfel îndeplinirea dezideratelor prevăzute de legislația in materie de protecție a datelor cu caracter personal.

10. Drepturile dumneavoastră:

Regulamentul GDPR vă oferă anumite drepturi, după cum urmează:

 • Dreptul la informare și de acces la datele dvs, ceea ce înseamnă că puteți solicita o confirmare din partea operatorului dacă prelucrează sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și în caz afirmativ, acces la datele respective, precum și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul de intervenție asupra datelor, care înseamnă că dvs. aveți posibilitatea de a obține la cerere și în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea, restricționarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor inexacte, a datelor care nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau atunci când vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea.
 • Dreptul la corectarea datelor dvs. personale prelucrate de noi dacă acestea sunt inexacte sau nu mai corespund realității.
 • Dreptul la ștergerea datelor presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum:  datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;  datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului dvs., iar acesta a fost retras.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării, presupune dreptul de a solicita încetarea prelucrării în anumite circumstanțe, precum:  dvs. contestați exactitatea datelor pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date și datele dvs. au fost prelucrate ilegal, iar dvs. vă opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor.
 • Dreptul la portabilitatea datelor, atunci când este realizabil din punct de vedere tehnic, vom putea la cererea dvs. să vă furnizăm datele personale sau să le transmitem direct unui alt operator. Dacă accesul nu poate fi furnizat într-un interval de timp rezonabil, vă vom anunța o dată la care informațiile vor fi transmise.
 • Dreptul la opozitie, este dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară în care va aflați. . Totodată aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele să fie prelucrate în scopuri comerciale sau de marketing direct efectuat de către noi.

În vederea exercitării drepturilor menționate mai sus, persoanele vizate vor transmite o cerere scrisă, semnată și datată, electronic la adresa de email a responsabilului cu protectia datelor: [email protected]. Dvs. veți primi un răspuns în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile de la primirea acesteia.

În afară de drepturile menționate mai sus, persoanele vizate se vor putea adresa cu o plângere împotriva modului de prelucrare a datelor, direct către noi, în care vor arăta solicitarea, motivul nemulțumirii sau/și drepturile pe care le consideră că i-au fost încălcate. Acest lucru se va face pe adresa de e-mail [email protected] .

11. Păstrarea datelor cu caracter personal

Datele dvs. personale sunt stocate de către ABSTRACT NEWS pe serverele sale. Datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost primite sau atunci când solicitați ștergerea datelor, prin exercitarea dreptului de a fi uitat și noi nu mai avem obligația legală de a continua să stocăm datele respective. Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestei secțiuni, vom păstra informații și documente (inclusiv documente electronice) ce conțin date cu caracter personal:

 • în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege;
 • în cazul în care informațiile/documentele sunt relevante pentru orice procedură judiciara în curs sau potențială;
 • pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noaste legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane în scopul prevenirii fraudei).

12. Prelucrarea datelor minorilor

ABSTRACT NEWS acordă o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal aparținând minorilor. Datele minorilor care au mai puțin de 16 ani, nu vor fi prelucrate în lipsa acordului obținut de la părinți sau reprezentantul legal. În acest sens, ABSTRACT NEWS își rezervă dreptul de a întreprinde măsuri rezonabile pentru a verifica dacă persoana a împlinit vârsta minimă necesară pentru a își exprimă propriul consimțământ sau pentru verificarea faptului dacă persoana care exprimă consimțământul în numele minorului este titularul răspunderii părintești.

13. Securitatea datelor personale

Pentru a vă proteja confidențialitatea datelor și a informațiilor personale pe care le transmiteți prin utilizarea acestui site web, vom menține garanții fizice, tehnice și administrative. Actualizăm și testăm tehnologia noastră de securitate în mod continuu.

Dacă, în mod neintenționat, apare o scurgere de date cu caracter personal, vom face totul pentru a o elimina și pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere în conformitate cu politica noastră privind încălcarea datelor cu caracter personal. În cazul în care se constată că scurgerea poate duce la vătămări fizice, materiale sau nemateriale pentru dvs. (de exemplu, discriminare, furt de identitate, fraudă sau pierdere financiara), vă vom contacta fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care legea prevede altfel.

14. Modificări ale politicii de confidențialitate

Este posibil să actualizăm periodic acest document de informare prin publicarea unei noi versiuni pe acest site web.

Având în vedere faptul că legile privind protecția datelor cu caracter personal, interpretările organelor de stat, recomandările autorităților de supraveghere se schimbă și se îmbunătățesc din când în când, este posibil ca această notificare privind confidențialitatea și condițiile de utilizare să se schimbe și ea. Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment, din orice motiv și fără notificare acest document de informare. Orice modificare a politicii noastre de confidențialitate va fi afișată pe aceasta pagina, astfel încât să fiți informați de politicile noastre. Dispozițiile conținute în prezentul document înlocuiesc toate anunțurile sau declarațiile anterioare privind practicile noastre de confidențialitate si termenii si condițiile care guvernează utilizarea acestui site web.

15. Site-urile terțe

Acest site poate include hyperlink-uri și detalii despre site-urile web ale unor terțe părți. Nu avem niciun control și nu suntem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale unor terțe părți.

16. Securitatea site-ului

Nu putem garanta că transmisiile de date pe Internet pot fi 100% sigure. Așadar, nu putem asigura sau garanta securitatea informațiilor pe care le transmiteți și vă rugăm să înțelegeți că orice informație pe care o transferați către ABSTRACT NEWS se face pe propriul dvs. risc. Cu toate acestea, noi folosim măsuri de securitate a site-ului în conformitate cu cele mai bune practici pentru a proteja site-ul web, e-mailurile și listele de corespondență. Aceste masuri includ măsuri tehnice, procedurale, de monitorizare și de urmărire destinate să protejeze datele de folosirea incorecta, accesul neautorizat sau dezvăluirea, pierderea, modificarea sau distrugerea datelor.

Suntem conștienți că pot apărea incidente de utilizare greșită sau incursiuni neautorizate de program, aceasta fiind pe fiecare site web. În aceste situații, obiectivele noastre sunt să ne mișcăm repede pentru a izola problema, pentru a asigura sau restabili funcționalitatea corespunzătoare și pentru a minimiza neplăcerile utilizatorilor noștri. Daca este necesar, ABSTRACT NEWS va notifica autoritățile competente despre aceste incidente de utilizare incorectă sau incursiune neautorizată pe site.

17. Întrebări, nelămuriri, reclamații

Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile dvs. personale sau daca doriți să vă exercitați drepturile sau aveți nelămuriri sau reclamații, vă rugam sa ne contactați prin trimiterea unui e-mail la adresa [email protected] .

Dacă aveți un subiect care poate deveni o știre, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0787.689.445 sau la adresa de e-mail [email protected]