Termeni și condiții

Termeni si condiții de utilizare a site-ului abstract.mesagerulneamt.ro, denumit în continuare

”Site-ul”

1. Termeni generali
Prin utilizarea acestui Site, https://abstract.mesagerulneamt.ro, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând Site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră și alte persoane ori entități în legătură cu conținutul acestui Site sunt înlocuite de prevederile prezentelor Condiții de Utilizare. Daca nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Condițiile de Utilizare ale acestui Site, va rugam să părăsiți Site-ul.

2. Proprietatea Conținutului
Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile, denumit în continuare ”Conținut” care sunt în proprietatea ori sub dreptul de folosință sau sub dreptul de autor (copyright) al ABSTRACT NEWS, sau al altora cu toate drepturile rezervate, cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Orice Conținut care constă într-o marcă ori logo reprezintă marcă înregistrată și neînregistrată a ABSTRACT NEWS sau a altora. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conținut, cu excepția celor prevăzute în Condițiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului Conținutului. De asemenea, vă informăm că ABSTRACT NEWS își va asigura și impune în mod hotărât recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare.

Dreptul de administrare a site-ului și a conținutului acestuia este deținut de către ABSTRACT NEWS.

3. Utilizarea Site-ului
ABSTRACT NEWS acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiții:

Este interzis să modificați, să copiați, să expuneți, să refolosiți, să reproduceți, să publicați, să autorizați, să acordați o licență de folosire, să creați lucrări derivate din Conținut, sau să transferați, să vindeți sau să folosiți Conținutul publicat de către ABSTRACT NEWS în acest Site, materiale protejate prin legile naționale și internaționale de copyright, în alt mod decât cu acordul scris al ABSTRACT NEWS.

Este interzis să folosiți Site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspundere civila, sau ar încălca în alt mod legea. ABSTRACT NEWS va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecătorească prin care se cere sau se ordonă ABSTRACT NEWS să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului.

Este interzisă redistribuirea vreunei pagini din site prin framing cu excepția existenței unui acord scris din partea ABSTRACT NEWS cu privire la acceptul redistribuirii vreunei pagini.

Este interzis sa utilizați Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/oferta cu caracter comercial fără acordul ABSTRACT NEWS.

4. Platforma de comunicare pusă la dispoziție de site
Site-ul vă poate pune la dispoziție platforme de comunicare între dvs. și ceilalți utilizatori (sistem de comentarii la articole, sistem de trimitere a link-urilor prin email etc.). ABSTRACT NEWS nu poate și nu își propune să filtreze mesajele postate sau trimise de utilizatorii săi prin intermediul acestor platforme de comunicație și în consecință sunteți pe deplin răspunzători față de orice atingere adusă oricărei persoane prin conținutul textelor pe care le utilizați în comunicările efectuate.

Nu puteți publica, transmite sau face referire în comentariile publicate la următoarele:
– mesaje comerciale nesolicitate
– recomandări de a cumpăra sau de a nu cumpăra un anumit produs sau serviciu.
– informații confidențiale, indiferent că acestea sunt sau nu prevăzute cu mențiunea „confidențial” sau cu orice altă mențiune de acest gen, sau la mesaje care au rolul de a afecta prețul, imaginea sau valoarea de piață al unui produs sau serviciu.
– texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, care încalcă în orice fel dreptul de autor sau alte drepturi pe care le are un terț.
– viruși sau orice alte secvențe de cod care se dovedesc a fi distructive sau care pot întrerupe, elimina sau limita funcționalitatea site-ului sau a oricăror alte sisteme informatice (hardware sau software).
– mesaje a căror sursă este ascunsă
– „jocuri piramidale” sau orice altă activitate menită a înșela încrederea unor alte persoane, precum și orice activități similare unor fapte în privința cărora s-a probat în trecut potențialul infracțional.

5. Limitarea răspunderii
Acest Site furnizează instrumente de informare utilizatorilor, dar nu oferă sfaturi obligatorii și nici nu face recomandări referitoare la anumite instrumente financiare, investiții sau produse.

ABSTRACT NEWS nu oferă garanții privind acuratețea, succesiunea, integralitatea, integritatea, actualitatea sau potrivirea pentru un anume scop a informațiilor oferite pe Site.

ABSTRACT NEWS nu răspunde pentru erorile, impreciziile sau întârzierile în furnizarea conținutului oferit de Site și nici pentru orice acțiune care se bazează pe acest conținut.

ABSTRACT NEWS își declină orice responsabilitate privind garantarea, explicită sau implicită, a acurateții conținutului furnizat de terți sau a felului în care informația servește anumitor scopuri. Utilizatorul Site-ului este singurul responsabil atât față de terți, cât și față de ABSTRACT NEWS în legătură cu accesarea, utilizarea și exploatarea informațiilor publicate pe Site.

ABSTRACT NEWS nu răspunde față de utilizatori și nici față de terți pentru eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificarea ori transferarea întregului ori a unei părți din informațiile publicate pe site. Încălcarea termenilor și a condițiilor din prezentul document atrage răspunderea juridică a utilizatorilor, persoane fizice sau juridice, conform legislației în vigoare.

6. Lipsa garanțiilor
Întreg conținutul acestui Site poate fi modificat și vă este oferit “ca atare” fără a se oferi nicio garanție de niciun fel, fie aceasta expresă sau implicită.

7. Exonerarea de Răspundere
Utilizarea acestui Site este in totalitate pe contul dumneavoastră. ABSTRACT NEWS nu este răspunzător pentru daune directe sau indirecte, de orice natura, ce ar rezulta din sau în legătura cu utilizarea acestui site sau a conținutului său. ABSTRACT NEWS nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzător pentru nicio daună sau viruși care ar putea sa va infecteze computerul sau alte bunuri in urma accesării sau utilizării acestui site.

8. Link-uri pe site-urile unei terțe părți

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părți decât ABSTRACT NEWS. Astfel de link-uri va sunt furnizate pentru a le folosi numai daca veți dori aceasta. ABSTRACT NEWS nu controlează și nu este răspunzător pentru conținutul si condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitatea acestui site. Fără a se limita la cele mai sus menționate, ABSTRACT NEWS își declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:

Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți;
Sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare;
Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
Nu oferă o securitate adecvata;
Conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv;
Sunt licențioase sau calomnioase.

De asemenea, ABSTRACT NEWS nu autorizează conținutul sau orice alte produse și servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Daca intrați printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, va asumați personal riscul, fără a exista in acest sens permisiunea ABSTRACT NEWS.

9. Revizuiri ale acestor Condiții de Utilizare

ABSTRACT NEWS poate, in orice moment si fără notificare prealabila, sa revizuiască aceste Condiții de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat sa respectați oricare si toate astfel de revizuiri si de aceea va trebui sa vizitați aceasta pagina a site-ului nostru in mod periodic pentru a lua la cunoștință Condițiile de Utilizare actualizate.

Sunteți de acord ca ABSTRACT NEWS, la alegerea sa, sa înceteze sau sa întrerupă utilizarea de către dvs. a site-ului la nerespectarea Termenilor de Utilizare. În momentul suspendării sau încetării respective, dumneavoastră trebuie să încetați utilizarea Site-ului și să distrugeți orice copii făcute după orice parte a conținutului său.

Utilizați acest site pe propria responsabilitate. ABSTRACT NEWS nu este responsabil pentru daunele directe, indirecte, punitive, incidentale, speciale, logice sau alte daune legate de utilizarea acestui site sau a conținutului, indiferent dacă se realizează pe baza unui contract, responsabilitate strictă sau altă modalitate, chiar cu avertizarea privind posibilitatea unor astfel de daune.

10. Legislație aplicabilă și Jurisdicție
Aceste Condiții de Utilizare și utilizarea acestui Site sunt guvernate de legile din Romania. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din, sau se vor referi la, sau vor fi în legătură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul Site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest Site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

Copyright © 2023 ABSTRACT NEWS. Toate drepturile rezervate.